filmstill Flexscapes, Vessem (2024) Mirte van Duppen

filmstill Flexscapes, Vessem (2024) Mirte van Duppen

Flexscapes
2024

Flexscapes is een project van multimediaal videokunstenaar Mirte van Duppen. Door middel van videografisch onderzoek, zoomt zij in op de huidige wooncrisis in Nederland en de rol van flexibele, verplaatsbare woningen als mogelijke oplossing. De aanleiding voor dit onderzoek is de groeiende moeilijkheid voor mensen om geschikte huisvesting te vinden. Het kopen van een huis is voor velen niet meer haalbaar, waardoor er een steeds groter verschil ontstaat tussen degenen die wel en niet kunnen wonen zoals ze willen. Van Duppen documenteert en analyseert deze actuele maatschappelijke uitdagingen rond (flex)wonen samen met architect Floris Alkemade. Verder werkt ze met de Provincie Noord-Brabant en maakt ze deel uit van de ‘Community of Practice Flexwonen’. Van Duppen wil met het project een gesprek faciliteren tussen verschillende belanghebbenden, waaronder bewoners, beleidsmakers, ontwerpers en beleggers, met als doel een bijdragen te leveren op beleids- en visievorming op het gebied van flexwonen op zowel de korte als lange termijn.

Flexscapes is made possible by Creative Industries Fund NL